Telefon: 0703 122 681       E-post: info@billdoc.se

Startsida

Webbsidor


Konst


Dataprogram


BilldocDesign


 

Inventarieboken på data
Inventarieboken på Data gör det lättare för församlingen att hålla reda på sina inventarier.
 


Dags att lägga Inventarieboken på data

Programmet ersätter den manuella inventarieboken och har byggts upp efter samma principer. Det erbjuder unika rapporteringsmöjligheter som underlättar vid rapportering till Länsstyrelsen, utdrag till forskare, inventering, utrymningsplaner m.m.

Mer information: http://www.inventarieboken.se/

© BilldocDesign